TENDON YARALANMALARI

Ortopedi ve Travmatoloji

İnsan hemen hemen tüm işlerinde elini kullanır.Beyin ve onun mükemmel uzantısı el sayesinde insan düşündüklerini gerçekleşritebilir.El bu kadar önemli işler gerçekleştirirken çok sıklıkla yaralanabilmekte ve fonksiyon kaybı oluşabilmektedir.Eldeki travmalar da en çok tendon yaralanmaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

EL BİLEK EKSTENSÖR TENDONLARI

EKSTENSÖR TENDON YARALANMALARI

Ekstensör tendonlar elin üst kısmında bulunur.El bileği ve parmakları yukarı doğru kaldırılmasını sağlar.Ekstensör tendonlar koldaki kasların parmak uçlarına uzanan kirişleridir.Ekstensör tendonlar cilt altına çok yakındır.Çok küçük kesilerde bile tendonlarda yaralanma olabilir. Ekstensör tendon yaralanmalarında kısa zamanda müdahale çok önemlidir.Tendon yaralanması sonrasında geçen süre uzadıkça tedavi sonrasındaki başarı şansı o kadar düşük olmaktadır.Tüm tendon onarımlarında olduğu gibi Ekstensör tendon onarımı sonrasında da 3-5 hafta arası hastanın yaralanmasına göre yapılacak atel tedavisi gerekir.3-5 hafta sonrasında atel çıkarılıp fizik tedavi süreci başlanır.Bu süreç de en az ameliyat kadar önem arz etmektedir. Parmakların sıkışması yada bi yere çarpması sonrasında ekstensör tendonun parmak ucuna uzanan kısmında kopma olabilir.Bu durumda parmak ucunda düşme meydana gelebilir (Mallet Finger,Çekiç parmak).

MALLET FİNGER,ÇEKİÇ PARMAK

Mallet Finger tedavisinde yaralanma derecesine bağlı olarak bazen 3 hafta atel tedavisi yeterli olurken bazen de hastalara cerrahi tedavi uygulamak gerekmektedir.

EL BİLEK EKSTENSÖR TENDON VE KOMPARTMANLARI

Ön kolun üst yüzeyinde 12 adet Ekstensör Tendon 6 tane Kompartman(Bölüm) de sıralanmış ve farklı parmaklara hareket kabiliyeti kazandırmışlardır.

FLEKSÖR TENDON YARALANMALARI

Fleksör Tendonlar parmakların ve el bileğinin içe bükülmesini sağlar.Ön kolun iç kısmındaki kasların parmaklara uzanan kirişleridir.

Fleksör tendonlar Ekstensörlerden farklı olarak puley dediğimiz tünel sistemlerinin içinden geçerek parmak ucuna yapışır.Puleyler tendonun üzerinde tüneller oluşturarak hareket sırasında tendonun kemikten uzaklaşmamasını sağladığı gibi kuvvet kazancı da sağlar.

Tendon yaralanmları en çok kesici alet yaralanmalarına bağlı daha az sıklıkla da tendonda aşırı zorlama ve künt travmalara bağlı olmaktadır.

EL BİLEK FLEKSÖR TENDONLARI

PARMAKTAKİ PULEY SİSTEMİ

TENDON TAMİRİNDE ZAMANLAMA

Tendon tamiri onarım zamanına göre ikiye ayrılır

1.Primer Onarım

a.Erken Primer Onarım: İlk 24 saatte tendon onarımı

b.Geç Primer Onarım:24 saatle 2 hafta arasındaki onarım

2.Sekonder Onarım

a.Erken Sekonder Onarım:2-4.hafta arasındaki onarım

b.Geç Sekonder Onarım:4.haftadan sonra yapılan onarımdır.

Tendon tamirinde altın standart herhangibir engel yoksa Erken Primer Onarım yapmaktır.

Erken Onarımın Avantajları

Tendona dikiş atmak daha kolaydır

  1. Tendon dikişi kolay tutar
  2. Çoklu tendon kesilerinde anatomiye daha iyi hakim olunur
  3. Tendon uçları arasındaki gap(boşluk) yok yada minimaldir
  4. Tendon dolaşımı ya bozulmamış yada minimal bozulmuştur
  5. Tendonların etrafında fibrozis(yapışıklık) oluşmamıştır
  6. Tendonlar çok proksimale(yukarıya) kaçmamıştır
  7. En önemlisi de tendon tamiri sonrasında erken harekete başlanabilir

TENDON TAMİR TEKNİKLERİ

Tendon tamirinde bir çok teknik tanımlanmıştır.Bizim tendon tamirinde  bu teknikler arasında en çok Modifiye Kessler tekniğini kullanmaktayız.

4.parmak fleksör tendon tamiri yaptığımız hastanın intraop (ameliyat sırasında) görüntüsü.Hastamız geldiğinde 4.parmağını hiç oynatamıyordu.Tamir sonrası atelde takip ettiğimiz hastaya 3.haftadan sonra hareket başladık.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse günümüzde teknoloji ve sanayideki gelişmelere paralel olarak tendon yaralanmaları en çok kesici alet yaralanması sonucu olmakla beraber acil servise çok sık başvuru nedenleri arasında olmaktadır.Tendon yaralanmalarında ilk 24 saatteki müdahale çok önem arzetmektedir.