HALLUKS VALGUS

Halluks Valgus, ayak başparmağındaki şekil bozukludur .Halluks, ayak başparmağı demektir. Valgus  ise deformitenin vücudumuzdan uzaklaşan yönde olduğunu anlatmaya yarayan anatomik bir terimdir.  Normalde ayak aksına paralel, düz durması gereken ayak başparmağımız, Halluks Valgusta ikinci parmağa, diğer bir deyişle ayak dış tarafına doğru yön değiştirir ve döner. Bu durumda, ayak başparmağımızın biraz yukarısında bir şişlik oluşur. Bu şişlik sıklıkla  bunyon  olarak da adlandırılır.

Gerçekte durum, ayak başparmağının biraz yukarısında görülen basit bir şişlik veya çıkıntıdan çok daha karmaşıktır. Birinci tarak kemiği içe, onun üzerindeki parmak kemiği ise dışa doğru döndüklerinden bu iki kemik bir üçgen oluştururlar ve şişlik gibi gözüken aslında bu üçgenin tepe noktasıdır. Bundan dolayıdır ki bu şişliğin alınmasıyla halluks valgus düzelmez, üçgeni düzeltmek gerekir.

TEDAVİ

Başlangıç döneminde uygulanan ayakkabı modifikasyonu en etkin koruma yöntemidir. Geniş taraklı, yumuşak derili, 2-3 cm’yi aşmayan topuklu ayakkabılarla deformitenin ilerlemesi çok büyük ölçüde engellenebilir. Bunyon yastıkçıkları, gece atelleri, tabanlıklar, parmak arası makaraları gibi ortezler deformiteyi asla düzeltemezler.

Tüm konservatif yöntemler denenmesine karşın ağrı geçmiyorsa tedavi seçeneği cerrahi olmalıdır.

CERRAHİ TEDAVİ

Ameliyatın amacı dışa açılan ayak tarak kemiğinin normal yerine getirilmesidir. Uygulanacak ameliyat yöntemine deformitenin seviyesine ve durumuna bağlı olarak  ayak grafisi üzerinde yapacağı ölçümlere, ortopedik muayene bulgularına göre karar verecektir. Cerrahi operasyonda ayak yumuşak dokularıyla birlikte ayak baş parmağı ve tarak kemiği doğal konumuna hizalanır, ayak eklemi ve kemikler yeniden dengelenir. Hastalığın tekrarlamaması için bu dengenin iyi sağlanması çok önemlidir.