KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal Tünel el bileği hizasında eli hareket ettiren tendonların (kirişlerin) ve elin en önemli üç sinirinden biri olan Median sinirin geçtiği etrafı kemik çatı ve bağlarla çevrilmiş olan kanaldır. Karpal tünel sendromu; Median sinirin, hamilelik, romatoid artrit, travma ve el bileğini aşırı-devamlı kullanmaya bağlı olarak karpal tünel içerisindeki basıncın artması sonucu sıkışmasıyla ortaya çıkar.

Başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta uyuşma ve karıncalanma şikayetleri ortaya çıkar. Genellikle sabahları şikayetlerde artış mevcuttur zamanla şikayetler artarak geceleri uykudan uyandırır. Parmaklarda güçsüzlük ve avuç içi kaslarında erime gözlenebilir. Genellikle her iki elide tutar.

TANI

Hastalığın Tanısı: Şikayetler ve EMG tetkiki ile konulur.

Karpal Tünel Sendromunun kesin tedavisi ameliyattır. Diğer tedavi yöntemleri denenebilir fakat şikayetler nüks eder.

Ameliyat bölgesel veya genel anestezi altında el bileği üzerinden yaklaşık 3-4 cm’lik kesi yapılarak kanalın gevşetilmesidir. Hasta ameliyat edildiği gün veya ertesi gün taburcu edilir. Karpal Tünel Sendromunun ameliyat ile tedavisinin sonuçları iyidir.